Onze werkwijze

Volta werkt met een eigen werkfase-model: Volta’s model.

FASE 1: MEETING

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hier bespreken we de door u aangereikte vraagstukken en wat Volta voor uw organisatie kan betekenen en wat hierbij de wensen en verwachtingen zijn van beide partijen. 

FASE 2: STARTFASE 

Volta gaat samen met u de interne problematiek in uw organisatie onderzoeken en naar behoefte implementeren. Tijdens de startfase bespreken we met u nogmaals de vraagstukken. Volta neemt met u de onderzoeksfase en daarbij ook het plan van aanpak betreffende deze fase door.

FASE 3: ONDERZOEKSFASE

De onderzoeksfase vindt ten minste twee dagen intern bij u plaats. Het doel van Volta is om in deze dagen te observeren en medewerkers te spreken. Waar nodig wordt het onderzoek aangevuld met een extra dag op de werkvloer, een interne enquête, etc. 

FASE 4: UITWERKINGSFASE

Volta stelt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek een veranderingsplan op. Tijdens deze fase is er ruimte voor terugkoppeling. Aan het eind van deze fase krijgt u van ons een definitief veranderingsplan. 

FASE 5: UITVOERINGSFASE

U besluit om Volta in te zetten om samen met u het veranderplan te implementeren binnen uw organisatie. Volta biedt u tijdens deze fase handvatten tot het vertellen van een sterke interne boodschap en is uw sparringpartner.  

FASE 6:EVALUATIEFASE

Het veranderingsplan is geïmplementeerd. Tijdens de laatste fase evalueren wij met u de samenwerking en de door u doorlopen veranderingen.